Dette får du igjen på reiseforsikringen

inneholder annonselenker

dette får du igjen på reiseforsikringen

Ikke glem reiseforsikringen, selv om du bare skal på storbyferie til et velfungerende naboland! Du kjenner nok selv til skrekkhistorier om ferierende som ryker på problemer på turen, både når det gjelder helse og penger. Forsikring er ”et must”! Her er tipsene du trenger for å velge rett løsning.

 

Les vilkårene nøye før du kjøper reiseforsikring

De grunnleggende elementene i en reiseforsikring er normalt de samme, uansett hvilket selskap du velger. Tilbudene er likevel forskjellige når du ser nærmere på detaljene. For eksempel kan du oppleve variasjon i maksimal erstatningssum på tapt reisegods, utbetaling ved ulykke, eller lignende. Det er også andre forskjeller som kan bli viktige for deg, for eksempel om tapte reisedager erstattes økonomisk.

Vi anbefaler at du innhenter flere forsikringstilbud, og leser vilkårene i hver enkelt nøye. Dine reisevaner, verdien på hva du tar med deg, helsen din og så videre, vil innvirke på hvilken forsikring som passer best. Se på prisen opp i mot hva som dekkes, og hva du har behov for.

Vår guide viser deg hva som er vanlig å få med i forsikringen. Les også tipsene våre om hvordan du får mer reiseforsikring for pengene.

 

Dekning ved sykdom

Du får dekket utgifter som følger av akutt sykdom eller ulykkesskader som krever medisinsk behandling, samt ved dødsfall. Her tilbyr de fleste selskap ubegrenset erstatning. Noen inkluderer akutt behov for tannlegetjenester. Du kan også få med erstatning for ekstrautgifter du får dersom reisefølget ditt blir syk eller skadet.

For yrkesaktive er det viktig å sjekke at forsikringen dekker tap av feriedager ved sykdom eller ulykke. Husk at tapte feriedager krever at en lege har beordret deg til å holde senga. Litt hoste er ikke nok.

 

Hjemreise på grunn av sykdom

Forsikringen dekker normalt utgifter til ekstraordinær hjemreise dersom det er medisinsk nødvendig. I alvorlige tilfeller kan dette bety eget ambulansefly. For mindre alvorlige tilfeller, der normalt rutefly benyttes, kan det også dekkes utgifter til nødvendig ledsager, for eksempel et familiemedlem som henter deg, eller utgifter reisefølget ditt får. Hjemtransport ved dødsfall er også inkludert.

Du får også dekket reiseutgifter ved alvorlig sykdom, ulykker eller dødsfall som rammer et familiemedlem hjemme.

 

Ulykkeskade på reise

Ulykker som fører til invaliditet eller død dekkes som regel med relativt lave erstatningssummer. Slike forhold bør i utgangspunktet dekkes gjennom en egen personforsikring, og denne delen i en reiseforsikring er egentlig kun et tillegg.

Merk deg at ofte har forsikringsselskapene en aldersgrense på 70 år for forsikring av ulykke. Eventuelle behandlingsutgifter blir imidlertid dekket, men her er erstatningsbeløpet ofte lavt.

 

Skade på reisegods, tyveri eller tap

De fleste forsikringssaker på reise dreier seg om tap av reisegods, enten ved skade eller ved tyveri. Erstatningsbeløpene er ofte for lave i forhold til verdien på det du har med deg. Det er relativt strenge regler for hvordan du selv tar vare på reisegodset. Usikker oppbevaring av verdigjenstander er for eksempel et typisk tilfelle der du kanskje ikke får erstatning, eller erstatningen reduseres. Forsikringsselskapene opplyser om hvordan det forutsettes at du tar vare på tingene dine. Du får også dekket tap av penger inntil visse summer.

Vurder å skaffe deg verdigjenstandsforsikring for spesielt dyre objekter som mobiltelefon, speilreflekskamera og bærbar PC. Et annet alternativ er å øke erstatningsbeløpene i reiseforsikringen ved å betale et tillegg.

 

Forsinket eller tapt bagasje

Det skjer heldigvis ikke så ofte, men flyselskap kan komme til å rote bort bagasjen din. Om kofferten kommer forsinket frem til destinasjonen, vil reiseforsikringen dekke innkjøp av nødvendigheter (klær, toalettartikler, etc.). Beløpsgrensen her er normalt rundt 5 000 kroner. Om du er riktig uheldig og bagasjen aldri kommer til rette, får du betydelig mer i erstatning.

Ofte velger du selv erstatningssummen når du tegner forsikringsavtalen, men et normalt leie er omtrent 80 000 kroner (200 000 kroner for hele familier).

 

Dekning ved evakuering

Dette punktet er omtrent irrelevant for de fleste. Du må neppe evakueres fra en storbyferie i Europa, eller i forbindelse med en pakketur til Gran Canaria. Reiser du til mer eksotiske strøk stiller det seg annerledes i sjeldne tilfeller. Som regel er kravet at evakueringen iverksettes av enten lokale myndigheter, eller Utenriksdepartementet her hjemme. Tap av feriedager inntil varierende beløpsgrenser er normalt inkludert.

 

Ansvarsforsikring og rettshjelp

Ansvarsforsikringen dekker eventuelle erstatningsansvar du pådrar deg om du forårsaker skade på andre personer eller eiendom. Forsikringen inkluderer også utgifter til eventuelt nødvendig juridisk bistand. Begge punktene er kun aktuelle utenfor de nordiske landene.

 

Kompensasjon ved forsinkelse

Du får dekket såkalt innhenting av reiserute ved forsinkelse, som regel inntil 25 000 kroner. Et eksempel er om du ikke rekker et flybytte på grunn av værforhold, uhell, nødlandinger, tekniske feil på transportmidlet, og lignende. Merk deg at forsikringsselskapene stiller krav til hvor lang tid du minst må ha mellom bytte av flyvninger, ofte 1,5 – 2 timer.

 

Avbestillingsforsikring

Som grunnlag for dekning ved avbestilling regnes akutt sykdom, ulykker og dødsfall. Forsikringen gjelder deg selv som skal reise, familiemedlemmer, eller den du reiser med så lenge reisefølget ikke er mer enn to personer. Det er også normalt av avbestillingsforsikringen gjelder dersom det oppstår skade på boligen din som gjør at du ikke kan reise bort.

 

Når gjelder reiseforsikringen?

Alle reiseforsikringer har en begrenset varighet. Enkeltreiser begrenses gjerne til omtrent ti uker. At du har helårsforsikring betyr med andre ord at du ikke er dekket på reiser i 365 dager. Har reisen lengre varighet må du utvide perioden mot å betale et tillegg.

Reiseforsikring gjelder ikke bare for utenlandsturer, men normalt uansett hvor du drar, også når du skal i nærbutikken eller på hytta. Unntak her er for ulykker og skader som skjer hjemme, på arbeidsplassen din, på skolen eller i barnehagen til barna dine. Noen få forsikringsselskap krever imidlertid at du må overnatte minst et døgn for at korte turer i hjemlandet også skal være dekket.

 

Her kreves det ofte tilleggsforsikring

Her er noen typiske eksempler på aktiviteter eller forhold som gjør at du vil trenge tillegg til, eller utvidelser av reiseforsikringen. Er du i tvil om dine ferieplaner oppfyller kravene, spør forsikringsselskapet.

Reiser til konfliktområder. Forsikringsselskapene følger UDs reiseråd på dette punktet.
Risikofylte aktiviteter på reisen, slik som fjellklatring, kampsport og luftsport. Spør forsikringsselskapet om du er i tvil.
”Barn” over 20 år dekkes vanligvis ikke av reiseforsikring for familier (tegn egen avtale).
Avbestilling eller reisesykeforsikring gjelder som regel ikke for plager ved svangerskap.

 

Ta vare på bevisene

Det er viktig å kunne dokumentere alle utgifter du søker om erstatning for med kvittering. Blir du utsatt for tyveri må du dokumentere at forholdet er anmeldt til lokalt politi. Det samme gjelder kvitteringer for medisinsk bistand, medisiner og lignende. Jo mer dokumentasjon du har, desto bedre. Bruk også kameraet i mobilen til å dokumentere forholdet dersom det er formålstjenlig.

Den kan også være lurt å dokumentere hva du har med deg i bagasjen, spesielt de dyreste gjenstandene. Lag en video av innholdet i kofferten og ta vare på kvitteringer. Husk å legge igjen dette hjemme. En video på telefonen som blir stjålet hjelper deg lite.

 

Noen nyttige tips

Du kan forsikre deg ekstra og gratis ved å betale for minst 50% av reisen med enkelte kredittkort. Forsikringen gjelder også ved avbestilling, samt for et visst antall medreisende. Sett deg inn i vilkårene her også.

Husk at reiseforsikringen er begrenset til et visst antall reisedøgn. Tegn tilleggsforsikring dersom reisen skal vare lengre. Dette gjelder også for de med helårs reiseforsikring.

Skal du leie bil i løpet av turen bør du vurdere å ha forsikring for egenandel dersom du forårsaker skade på bilen. Noen forsikringsselskap inkluderer dette automatisk, både direkte fra assurandøren og når du har gratis forsikring gjennom et kredittkort.

Ta alltid med deg bevis på at du har forsikringen i orden. Du får som regel et eget kort, eller dokumenter som kan nedlastes til telefonen, som kan fremvises når du trenger assistanse.

Selv om et norsk helsetrygdkort gir deg rett til medisinsk behandling innenfor EU- og EØS-området, gir ikke nødvendigvis kortet nok dekning. Ta med kortet, men ha en adekvat reiseforsikring i tillegg.